Tilskud til kurser - Se vejledning - Klik her!

 

Tilskuddet til lejet eller egne lokaler er i dag 65% af udgiften!

Eksempler på reduktion af tilskudet til lejet eller egne lokaler,

når foreningen har en andel af medlemmer over 25 år - Klik her

 

Husk, at der gives tilskud til vedligeholdelse af egne lokaler/bygninger efter ovenstående regler!

Kontakt Jørgen Nielsen på kommunen, inden der påbegyndes "større" vedligeholdelse, da dette budget også har en begrænset ramme!

Ultimate Web