BY – ordning Brønderslev-Dronninglund

Formål:

Brønderslev-Dronninglund Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter giver børn og unge under 25 år mulighed for et aktivt fritidsliv.

Foreningerne og nye afdelinger af eksisterende foreninger skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

 

Foreningstilskuddet = Tilskud relateret til aktiviteterne i foreningen:

Det samlede foreningstilskud fordeles af Idrætssamvirket til følgende formål:

Medlemstilskud 10% - 20%

Lederuddannelse 10% - 20%

Aktivitetsudgifter 70% - 80%

 

Aktivitetsudgifterne er delt i 6 undergrupper, som vægtes i forhold til hinanden med de procentsatser, der er anført bag de enkelte undergrupper.

Der er følgende undergrupper:

 

Træner - lønninger 55 %

Gebyrer ( excl. fortæring) 15 %

Dommer - udgifter 10 %

Kørsel uden for Region Nordjylland 5 %

Kørsel til træning i haller (holdfællesskab) 5%

Rekvisitter til aktiviteterne 10 %

Ultimate Web
This lace wigs uk is legit. It came packaged nicely, was true to length, the bundles were full and there was no smell. There was little to no shedding and the hair had only a few short hairs. The human hair extensions was a bit dry out the package so I used a deep conditioner on the hair for 10 mins. I let it air dry and lace wigs uk was everything. So soft and silky and had a natural luster. I sealed the wefts and made a u-part wig and the bundles blend great with hair bundles especially after curling or straightening. I have had this hair for a little more than a month and a half. This hair is still as full and soft as when I originally purchased it. I've trimmed the hair since I bought it and it's still going strong. I don't put any products in the hair so I rarely have to wash it, I just deep condition the hair once a week. Then I towel dry the human hair extensions uk and use a small amount of weightless serum on the damp hair and then let the hair air dry.