BY – ordning Brønderslev-Dronninglund

Formål:

Brønderslev-Dronninglund Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter giver børn og unge under 25 år mulighed for et aktivt fritidsliv.

Foreningerne og nye afdelinger af eksisterende foreninger skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

 

Foreningstilskuddet = Tilskud relateret til aktiviteterne i foreningen:

Det samlede foreningstilskud fordeles af Idrætssamvirket til følgende formål:

Medlemstilskud 10% - 20%

Lederuddannelse 10% - 20%

Aktivitetsudgifter 70% - 80%

 

Aktivitetsudgifterne er delt i 6 undergrupper, som vægtes i forhold til hinanden med de procentsatser, der er anført bag de enkelte undergrupper.

Der er følgende undergrupper:

 

Træner - lønninger 55 %

Gebyrer ( excl. fortæring) 15 %

Dommer - udgifter 10 %

Kørsel uden for Region Nordjylland 5 %

Kørsel til træning i haller (holdfællesskab) 5%

Rekvisitter til aktiviteterne 10 %

Ultimate Web