Tilskud til kurser - Se vejledning herunder på nedenstående link!

/UserFiles/Hvad_giver_kursusrefusionen_stoette_til.pdf

Tilskuddet til lejet eller egne lokaler er i dag 65% af udgiften!

Hent nedenstående link som viser eksempler på reduktion af tilskudet til lejet eller egne lokaler,

når foreningen har en andel af medlemmer over 25 år:

/UserFiles/Eksempler_paa_reduktion_af_tilskud-V6-1.pdf

Husk, at der gives tilskud til vedligeholdelse af egne lokaler/bygninger efter ovenstående regler!

Kontakt Jørgen Nielsen på kommunen, inden der påbegyndes "større" vedligeholdelse, da dette budget også har en begrænset ramme!

Ultimate Web